PikasMOB

Sistema „PikasMob“ susideda iš dviejų modulių:
 
1. „PikasMob“, skirtos viešojo transporto vairuotojų darbo planavimui bei apskaitai,
2. „PikasREM“, skirtos transporto priemonių profilaktinių apžiūrų ir planinių bei kapitalinių remontų planavimui pagal realius ridos duomenis.1. „PikasMob“

„PikasMob“ – skirta didelių ir vidutinių viešojo transporto įmonių vairuotojų darbo planavimui pagal sudarytus eismo tvarkaraščius. Planavimas susideda iš dviejų dalių: A) vairuotojų darbo plano sudarymas mėnesiui įvertinant daugybę faktorių, žinomų iš anksto, ir B) pasirinktų mėnesio dienų planavimas/koregavimas realiame laike pagal kasdien besikeičiančias aplinkybes – vairuotojų sirgimai, atostogos, neatvykimai į darbą, mašinų gedimai, skubūs tvarkaraščių pasikeitimai dėl gatvių remontų ir t.t.

Sistemos privalumai:

 • Gerai išvystytas ir laiko išbandytas algoritmas (pradėtas kurti 1986 metais ir tobulinamas iki šiol).
 • Įvertinti nauji reikalavimai vairuotojų darbo planavimui.
 • Naujų technologijų ir galimybių pritaikymas, lengva integracija su bet kokia duomenų baze. Pavyzdžiui, „Pikas“ ir „PikasMob turi glaudžią sąsają su kompanijos „SWARCO“ sukurtų programų duomenų bazėmis.
 • Išsamios ataskaitos apie vairuotojų, mašinų, maršrutų atliktą darbą.
 • Glaudi sąsaja su programa „Pikas“, skirta eismo planavimui.
 • Glaudi sąsaja su programa „PikasREM“, skirta mašinų techninių apžiūrų, profilaktinių apžiūrų ir remontų planavimui.
 • Glaudi sąsaja su programa „Rehv“, skirta padangų apskaitai.
 • Originalus ir patogus mėnesio darbo plano ir atskirų jo dienų grafinis redaktorius   .
 • Pritaikyta Baltijos šalių bei Rytų valstybių sąlygoms, kurios ženkliai skiriasi nuo kitų Europos regionų.

Vykdomos funkcijos:

 • Normatyvinių duomenų bei duomenų apie eismo tvarkaraščius importavimas.
 • Vairuotojų darbo plano sudarymas visam mėnesiui pagal pateiktus eismo tvarkaraščius (naudojant matematinį darbo ir poilsio laiko optimizavimo algoritmą).
 • Sudaryto darbo plano koregavimas (bet kuriai mėnesio dienai ar dienų grupei).
 • Faktinių duomenų apie nukrypimus nuo eismo plano įvedimas (troleibusų ar jų vairuotojų keitimas, prastovų ir kitokių įvykių įvedimas).
 • Troleibusų, vairuotojų bei visų maršrutų eismo rodiklių apskaita lyginant planinius ir faktinius duomenis apie eismą (rodiklių formavimas EXCEL formate pagal užsakovo pageidaujamą ataskaitų formatą). Vairuotojų mėnesinio darbo laiko apskaitos žiniaraščio/tabelio, formuojamo pasibaigus mėnesiui, pavyzdys .

Galimi vairuotojų darbo ir poilsio režimai:

Darbo ir poilsio režimas nurodo, kiek darbo dienų iš eilės vairuotojas gali dirbti bei kiek išeiginių jam reikia skirti. Vairuotojo darbo režimą apibrėžti gali vieno arba kelių žemiau aprašytų parametrų kombinacija:

 • Skaičiai 2, 3, 4, 5 arba 6 reiškia darbo dienų skaičių. Tai yra, vairuotojas dirbs nurodytą skaičių darbo dienų iš eilės, o po to turės būti skiriama išeiginė(s).
 • Skaičių kombinacija, pavyzdžiui 45 reiškia kintamą darbo dienų skaičių. Tai yra, vairuotojas dirbs 4 darbo dienas, po to turės būti skiriama išeiginė(s), tada dirbs 5 darbo dienas, tada vėl išeiginė(s), tada vėl 4 darbo dienos ir t.t.
 • Skaičius su pliuso ženklu, pavyzdžiui +1 arba +2, reiškia išeiginių skaičių. Tai yra, vairuotojui atitinkamai turi būti skiriama po vieną arba po dvi išeigines. Nenurodžius, pagal nutylėjimą bus skiriama po dvi išeigines.
 • Ženklas * reiškia, kad savaitgaliais ir per šventes vairuotojui turi būti poilsio dienos. T.y. vairuotojas realiai dirbs tik kalendorinėmis darbo dienomis.
 • Ženklas = reiškia, kad visas darbo dienas, dirbamas iš eilės (nuo išeiginės iki kitos išeiginės), vairuotojas turi dirbti tuo pačiu grafiko numeriu.

Vairuotojo darbo ir poilsio režimo aprašymo pavyzdžiai:

 • 5+2 arba tiesiog 5 – penkios darbo dienos, tada dvi išeiginės ir t.t.
 • 45+1 – 4 darbo dienos, po to viena išeiginė, tada 5 darbo dienos, po to išeiginė, tada vėl 4 darbo dienos ir t.t.
 • 5* – 5 darbo dienos, tada dvi išeiginės ir t.t., bet taip, kad savaitgaliais ir švenčių dienomis būtinai būtų išeiginės.
 • 5= – 5 darbo dienos vienodu grafiko numeriu, tada dvi išeiginės, tada vėl 5 darbo dienos vienodu grafiko numeriu, kuris nebūtinai turi sutapti su ankstesniu, tada dvi išeiginės ir t.t.

Vairuotojų pamainų pavyzdžiai:

 • 1 – vairuotojas gali dirbti tik pirmą pamainą.
 • 2 – vairuotojas gali dirbti tik antrą pamainą.
 • 3 – vairuotojas gali dirbti tik pertraukiamu grafiku.
 • 12 – vairuotojas gali dirbti pirmą arba antrą pamainą. Visas darbo dienas, dirbamas iš eilės (nuo išeiginės iki kitos išeiginės), bus skiriama ta pati pamaina. Taip pat galimi variantai 13 ir 23.
 • 112 – vairuotojas gali dirbti pirmą arba antrą pamainą. Po išeiginės bus skiriamos dvi pirmos pamainos, o visas likusias dienas (iki kitos išeiginės) – antros pamainos.

Vairuotojams priskiriamų eismo grafikų režimų (nurodančių, kuriuo ar kuriais grafikais vairuotojas gali dirbti ir kokia eilės tvarka) pavyzdžiai:

 • 01 – vairuotojas gali dirbti tik pirmu grafiku.
 • 02 – vairuotojas gali dirbti tik antru grafiku.
 • 01,02 – vairuotojas gali dirbti tik pirmu arba antru grafiku.
 • R – vairuotojas gali dirbti tik rezerve.
 • 01>02>03>04>05 – vairuotojui po išeiginės bus skiriamas pirmas grafikas, kitą dieną – antras, po to, trečias ir taip toliau. Po kitos išeiginės – iš naujo. Toks grafikų režimas tinka, kuomet vairuotojo darbo ir poilsio režimas yra 5 arba 5+2.
 • 01>02>03>R – vairuotojui po išeiginės bus skiriamas pirmas grafikas, kitą dieną – antras, po to trečias, o po to – rezervas. Toks grafikų režimas tinka, kuomet vairuotojo darbo ir poilsio režimas yra 4, 4+1 ir pan.
2. „PikasREM“

„PikasREM“ – skirta transporto priemonių profilaktinių apžiūrų ir planinių bei kapitalinių remontų planavimui pagal realius ridos duomenis, pagal numatytus reikalavimus mašinų modeliams (įvertinant senumą, susidėvėjimą ir t.t.), pagal remonto dirbtuvių techninius pajėgumus. „PikasREM“ turi tokį patį, kaip ir „PikasMob“, remontų planavimo grafinį redaktorių , skirtą visų duomenų apie mašinas peržiūrai ir redagavimui pagal pasirinktą mėnesį, t.y.:

 • Bendri duomenys apie transporto priemones.
 • Transporto priemonės rida iki pasirinktos dienos.
 • Transporto priemonės apžiūrų ir remontų planas einamajam mėnesiui.
 • Paskutinių apžiūrų ir remontų datos.
 • Ridos normos tarp remontų kiekvienam remontų tipui kiekvienam transporto priemonės tipui ar jos grupei.
 • Bendri duomenys apie remonto dirbtuvių pajėgumus. Viršuje grafinio redaktoriaus pateikiami numatytų apžiūrų ir remontų kiekis kiekvienai mėnesio dienai (pagal pasirinktus parkus).

„PikasREM“ į EXCEL formuoja dvi ataskaitas:

 • Lentelėje „Duomenys apie transporto priemonių remontus ir ridas“ kiekvienai transporto priemonei nurodomi visi duomenys, kurie saugomi duomenų bazėje (apžiūrų ir remontų dienos, paskutinės apžiūros ir remontų datos, rida).
 • Lentelėje „Transporto priemonių remontų planas“ (pasirinktam mėnesiui ir kiekvienai mėnesio dienai) pateikiamos tos transporto priemonės, kurioms tą mėnesį planuojamas nors vienas remontas.


Galerija